SEGITIGA

Standar

Segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus dan membentuk tiga sudut.

Macam-macam segitiga :

 

A. Segitiga Sama Sisi

    Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang

B. Segitiga Sama Kaki

Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama panjang

 

C. Segitiga Sembarang

Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat